Dil-Broker

Rečnik pojmova

  • Proverite značenje najčešće upotrebljavanih izraza i pojmova

detaljnije »

Lokacija

Dil Broker a.d.

Brokersko dilersko društvo

Beograd
Terazije 43/IV

Info telefon

+381 11 32-35-902

Korisni linkovi

Proizvodi & Usluge

DIL BROKER AD pruža usluge:

posredovanja u trgovini hartija od vrednosti (obveznica, akcija, kratkoročnih hartija, trezorskih zapisa) ,

usaglašavanje knjige akcionara sa Centralnim registrom (dodeljivanje CFI koda i ISIN broja, otvaranje emisionog raćuna hartija od vrednosti izdavaoca kod Centralnog registra, sprovođenje procedure registracije HoV u Centralnom registru)

usluge korporativnog agenta ( izdavanje izvoda iz stanja u knjizi akcija za potrebe izdavaoca u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, priprema i sprovođenje ponude za sticanje sopstvenih akcija pro-rata , usluge kod obaveštavanja akcionara o skupštini akcionara,homogenizacija akcija, kontakt sa Komisijom za hartije od vrednosti, Centralnim registrom HoV i Beogradskom berzom...), izdavanje dužničkih Hov

savetovanja u procesu privatizacije,

usluge finansijske analize preduzeća i ukupnog finansijskog tržišta,

usluge konsaltinga i pripreme celokupnog procesa preuzimanja akcionarskog društva,

zastupanje potencijalnih kupaca na javnim aukcijama.