Dil-Broker

Usluge &
Brokerski poslovi

  • posredovanja u trgovini hartija od vrednosti
  • usaglašavanje knjige akcionara sa Centralnim registrom
  • usluge korporativnog agenta
  • savetovanja u procesu privatizacije
  • usluge finansijske analize

detaljnije »

Lokacija

Dil Broker a.d.

Brokersko dilersko društvo

Beograd
Terazije 43/IV

Info telefon

+381 11 32-35-902

Korisni linkovi

Profil kompanije

DIL BROKER AD, brokersko dilersko društvo, osnovano 02.03.2000. godine.

Dozvolu za rad izdala je Komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište Rešenjem od 22.03.2000. god.

DIL BROKER AD je stekao status člana Beogradske berze , Centralnog registra hartija od vrednosti, Poslovnog udruženja berzi i berzanskih posrednika i time stvorio uslove da na brz,efikasan i pouzdan način zadovolji potrebe svojih klijenata.

Šifra delatnosti: 6612- Brokerski poslovi sa hartijama od vrednosti i berzanskom robom

Poreski broj (PIB): 100152970

Matični broj: 17249959

Tekući račun: AIK Banka 105-51070-79