Usluge &
Brokerski poslovi

  • posredovanja u trgovini hartija od vrednosti
  • usaglaavanje knjige akcionara sa Centralnim registrom
  • usluge korporativnog agenta
  • savetovanja u procesu privatizacije
  • usluge finansijske analize

detaljnije »

Lokacija

Dil Broker a.d.

Brokersko dilersko drutvo

Beograd
Terazije 43/IV

Info telefon

+381 11 32-35-902

Korisni linkovi

Kontakt

DIL BROKER AD
Terazije 43/ IV sprat
11000 Beograd

Tel: +381 11 32-35-902
Fax: +381 11 33-47-757

E-mail: office@dilbroker.co.rs